Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace nebo také elektronické zabezpečovací systémy.

Elektronická zabezpečovací signalizace

EZS je po pasivních stavebně technických prostředcích zabezpečení (okna, dveře, folie atd.) dalším aktivním prvkem při zabezpečování majetku a detekci pohybu v objektech. Dodáváme a montujeme elektronické systémy od renomovaných výrobců s možností využití v rozsáhlých komplexech, objektech komerčního využití, rodinných domácích, ale i v samostatných bytových jednotkách.

Elektronické zabezpečovací systémy

Zabezpečovací systémy elektronické signalizace jsou určeny k ochraně osob, majetku a informací. Jejich úkolem je zjistit a signalizovat jakýkoliv pokus o vniknutí nepovolané osoby do objektu a případně sledovat jejich pohyb v objektu.

Základní funkce EZS

Elektronické zabezpečovací systémyPro účely zabezpečovacích systémů se používají různé druhy senzorů:

  • Detekce pohybu - infrapasivní detektory - reagují na pohyb tělesa vyzařující infračervené záření
  • Detekce rozbití skla - snímače rozbití skla - porovnávající zvukovou a tlakovou vlnu charakteristikou pro tříštění skla
  • Detekce vstupu - infra závory - snímače přerušení světelného nebo infra paprsku
  • Detekce otevření oken a dveří - magnetické kontakty na dveřích a oknech
  • Při propojení s kamerovým systémem sleduje objekt a nahrává video záznam (záznam ukládán místně nebo na vzdáleném serveru)
  • Signalizace a hlášení vniknutí do hlídaného objektu (tísňová tlačítka pro přivolání pomoci, alarm-siréna, SMS, signalizace na pult centralizované ochrany)