Systémy kontroly vstupu ACCESS

Systémy kontroly vstupuSystémy kontroly vstupu, ACCESS, také ACS (Access Control System) nebo EKV (Elektronická Kontrola Vstupu) sledují i řídí průchod osob do vymezených prostor a především zabraňují vstupu neoprávněných osob.

Typy systémů kontroly vstupu

Autonomní systém

Autonomní vstupní jednotky jsou zejména vhodné pro prostory, kde není potřeba zpětná kontrola průchodů, a kde je z technických a provozních důvodů vyloučeno kabelové propojení s centrálním počítačem. Ideální náhrada za velké svazky klíčů.

Primární výhodou těchto vstupních systémů je jejich nenáročná montáž a jednoduchost ovládání. Tento systém nevyžaduje konstrukční úpravu dveří, pouze se instaluje elektromagnetický zámek (EMZ) do zárubně dveří. Jednotky jsou konstruovány do armatur vypínačů fy ABB, provedení TANGO, takže v interiérech nepůsobí rušivě. Na přání, jsme schopni dodat jednotky i v barvách, které jsou v barevníku fy ABB.

Síťový přístupový systém

Systémy kontroly vstupuTento systém je plně konfigurován a sledován obslužným počítačem. Výhodou síťových aplikací je maximální komfort obsluhy systému (veškeré parametry se zadávají přes PC).

Pokud počítač komunikuje s přístupovým systémem v režimu On-Line, je Vám otevření dveří signalizováno na monitoru včetně zobrazení místa události, času, jména zaměstnance a povolení či zákazu vstupu. Při širším uplatnění systému tak získáte kompletní přehled o pohybu sob na kontrolovaném místě. Ve spojení s programem umožňují rychlé a snadné nastavování oprávnění držitelů osobních čipů k přístupu do objektů.

Oprávnění není nutné nastavovat pouze klasickým způsobem tj. vypsáním seznamu přístupných dveří ke každé osobě, program nabízí mnohem komfortnější prostředky. Lze např. nadefinovat tzv. přístupové funkce, které po přiřazení k osobě automaticky zajistí průchod pevně stanovenou množinou dveří, možnost nastavení vzájemně nezávislých časových oken je zde samozřejmostí. Přístupová oprávnění jsou nastavitelná nejen pro konkrétní osoby, ale i pro celá střediska.