Projekce a revize elektro NN, VN

Provádíme projektové činnosti NN, VN. Projekty a projektová dokumentace pro rozvody elektřiny NN a VN (nízké napětí i vysoké napětí).

Revize elektroinstalace

Zajišťujeme revize elektrických zařízení, elektroinstalací a rozvodů elektřiny v síti NN, VN. Elektrorevize provádíme dle platných norem nejen ke spokojenosti úřadů, ale především kvůli vaší bezpečnosti.