Silnoproudé rozvody NN (nízkého napětí)

Silnoproudé elektroinstalace, elektroinstalační práce nebo elektromontážní práce, jsou asi nejrozšířenějším předmětem podnikání mnoha elektroinstalatérských firem. Velká konkurence v této oblasti Vám dává možnost výběru. Mnohé firmy však neplní závazky vůči svým klientům. Pracují podle nedostatečné dokumentace a znalostí norem ČSN, což může zapříčinit chyby v instalaci a následné nebezpečí úrazu.

Rozvody elektřiny

Cílem firmy AMPLUGGED je Vaše spokojenost. Při montážích vycházíme z námi zpracovaných projektů. S autorským dozorem projektanta (v případě potřeby) při realizaci zakázky zajišťujeme správné provedení montáže a Vám tak zaručíme tu nejlepší kvalitu výsledné práce.
Souběžně se silnoproudými rozvody provádíme instalace veškerých slaboproudých rozvodů, veškeré zednické a malířské práce a v případě potřeby jsme schopni zabezpečit jakékoliv úpravy rozvodů vody, kanalizace nebo topení, jejichž trasy mohou být někdy v rozporu s novými instalacemi elektrorozvodů.